Tadije Sondermajera 3, Wellport, Beograd  |  tel: (+381) 11.4113.164  |  mob: (+381) 60.767.3192, (+381) 64.387.2224  |  info@energetskipsiholog.org  |  Facebook  |  Instagram  |  YouTube
Program edukacije iz Energetske Psihologije

Program edukacije iz Energetske Psihologije


Astrologija može biti sjajno dijagnostičko sredstvo uz pomoć koje definišemo karmičko-energetski potencijal sa kojim je osoba rođena. Ipak, da bi astrolog bio u mogućnosti da dovede osobu u balans, korigujući sve napetosti koje su definisane natalnom kartom, potrebne su mu i dodatne tehnike koje spadaju u domen Energetske Psihologije.

On-line prijava za kompletne studije Energetske Psihologije

Šta je Energetska Psihologija?

Energetska psihologija (EP) pripada porodici integrativnih pristupa psihoterapiji, treningu i zdravstvenim tretmanima koji vuku korene iz isceliteljskih tradicija o povezanosti uma i tela, a koje su stare i do 5.000 godina. EP metode objedinjavaju bioenergetske uvide ovih tradicija sa najboljom savremenom psihološkom praksom, a usavršene su tokom 35 godina modernog kliničkog iskustva u radu sa više miliona klijenata širom sveta.

Asocijacija za Energetsku Psihologiju omogućava dvogodišnji program studija Energetske Psihologije u četiri modula, kojim se stiče status sertifikovanog praktičara energetske psihologije.


Moduli za prvu godinu studija Energetske Psihologije su sledeći:

Enegretska Astrologija

Cilj ovog modula je da polazniku pruži saznanje o ljudskoj energetskoj anatomiji, fiziologiji i psihologiji, kao i da omogući direktno iskustvo veze koja postoji između energetskog tela, razumevanja sistema čakri i planetarnih pozicija na našem rođenju. Čakre ili energetski centri, koje u ovom sistemu učenja imaju vezu sa odgovarajućim planetarnim centrima, predstavljaju spojne tačke u kojima se misli, emocije i energija pretvaraju u materiju.

Ovaj modul traje 10 meseci, sa obukom i praktičnim vežbama koje se održavaju jednom mesečno (vikendom) u trajanju od po četiri sata. Uz obuku, svaki polaznik dobija i odgovarajući video, zvučni i tekstualni materijal, zajedno sa cvetnim esencijama koje koristi u svom radu u periodu od mesec dana.

On-line prijava za modul "Enegretska Astrologija"


Tehnologija svesti

U okviru modula “Tehnologija svesti” polaznik stiče praktične veštine za balansiranje određenih energetskih centara korišćenjem tehnika koje su zasnovane na saradnji uma i tela. Ovaj modul dopunjava program vežbi “Energetske Astrologije”, prateći rad na svakom energetskom centru iz ugla svesti, sa kojim čini jedan celovit pristup.

Modul “Tehnologija svesti” traje 10 meseci, sa obukom i praktičnim vežbama koje se održavaju jednom mesečno (vikendom) u trajanju od po četiri sata. Uz obuku, svaki polaznik dobija i odgovarajući zvučni i tekstualni materijal.

On-line prijava za modul "Tehnologija svesti"


Moduli za drugu godinu studija Energetske Psihologije su sledeći:

Meridijani Tela

Meridijani su "energetski krvotok" našeg tela. Oni donose vitalnost i ravnotežu, uklanjaju energetske blokade, stagnacije i neravnoteže, podešavaju metabolizam i određuju brzinu i oblik ćelijskih promena.

Meridijani tela utiču na sve glavne sisteme našeg organizma, uključujući imuni, nervni, endokrini, cirkulatorni, respiratorni, digestivni, skeletni, mišićni i limfni sistem. Ako je energija meridijana narušena, sistemi koje oni snabdevaju energijom bivaju ugroženi, što rezultira u bolesti.

Takođe, postoji ukupno 12 meridijana tela, koji u potpunosti odgovaraju kućama u astrološkoj karti, te se efekti balansa meridijana tela odražavaju i na sve one oblasti života kojima data kuća, predstavljena određenim meridijanom tela, upravlja.

Ovaj modul traje 7 meseci, sa obukom i praktičnim vežbama koje se održavaju jednom mesečno (vikendom) u trajanju od po četiri sata. Uz obuku, svaki polaznik dobija i odgovarajući video, zvučni i tekstualni materijal.

On-line prijava za modul "Meridijani tela"


Životinjski duhovni vodiči

Životinje su čudesna i srećna stvorenja. Nema sumnje da životinje poseduju lepe i uravnotežene emocije. One vole i brane jedne druge. Iako mogu da osećaju tugu i melanholiju, nikada nije postojao rat između životinjskih vrsta. One neznaju ništa o pohlepi, zavisti ili mržnji. Ceo svoj život one provode bez greha. Stoga su one ovde da prenesu važna saznanja ljudima u sferi emotivnog rasta.

U okviru ovog modula uče se posebne tehnike za uspostavljanje kontakta sa svojim unutrašnjim moćima i energijama koje su predstavljene kroz simboliku određenih životinjskih vodiča, što predstavlja veoma značajno i isceljujuće sredstvo u energetskom radu.

Ovaj modul traje 7 meseci, sa obukom i praktičnim vežbama koje se održavaju jednom sedmično u trajanju od po dva ipo sata. Uz obuku, svaki polaznik dobija i odgovarajući tekstualni materijal, zajedno sa posebnim životinjskim esencijama koje koristi u svom radu.

On-line prijava za modul "Životinjski duhovni vodiči"